Ceník

Orientační přehled odměny u inkasa pohledávek.

Naše odměna se stanovuje podle počtu předaných pohledávek,jedná-li se o právnickou či fyzickou osobu a způsobu zajištění pohledávky ( směnka, uznání závazku apod. ) viz.tabulka

pohledávka do 100.000 Kč 100.000 Kč - 500.000 Kč 500.000 Kč a více
odměna 4 - 28% 3 - 25% 2 - 15%

Odkup pohledávek

Kupní cena se určuje na základě bonity pohledávky.

Pro názornost uvádíme konkrétní případ: pohledávka za ČD a.s. ve výši 1.000.000 Kč - kupní cena 95 % je 950.000 Kč