Detektivní služby

Naše společnost rovněž poskytuje detektivní služby. Detektivní služby zahrnují vše, od sledování nevěrných partnerů, až po zjišťování informací o současném či potencionálním obchodním partnerovi. Provedeme zajištění citlivých informací a údajů, které obvykle nelze zjistit. Získáme důkazy pro úspěšné vyřešení Vašeho sporu. Zjistíme rozsáhlé informace a majetkové poměry o osobách a firmách v ČR i v zahraničí.

Proč využít naše detektivní služby?

Na základě námi předaných informací lze předejít spoustě problémům a zbytečným finančním ztrátám.