Exekuce

Pohledávky, přiznané soudním rozhodnutím či jiným exekučním titulem, exekutor vymůže (provede se exekuce): O způsobu provedení exekuce rozhodne exekutor v závislosti na výsledku šetření majetkových poměrů povinného, případně dle informací, které sdělí o majetku povinného oprávněný (věřitel).

Jak řešit nepřiznané exekuce?

Nesplatné pohledávky, nebo pohledávky sice již splatné, ale nepřiznané exekučním titulem, vymáhat nelze, lze je však zajistit. Optimálním způsobem zajištění pohledávky je pořízení exekutorského zápisu o uznání dluhu, jehož součástí je svolení dlužníka s provedením exekuce zápisu.

Proč zvolit právě nás pro provedení exekuce?

Naše společnost spolupracuje s vykonavateli soudního exekutora, se společnostmi, které zajišťují rozhodčí řízení, dražby apod.