Odkup pohledávek

Jsme připraveni odkoupit zajištěnou pohledávku z obchodního či osobního styku. Vzhledem k dlouholeté praxi a úspěšnosti při řešení pohledávek můžeme nabídnout optimální kupní cenu, která odpovídá skutečné bonitě pohledávky. Přímý odkup pohledávky se provádí na základě smlouvy o postoupení pohledávky.

Stanovení ceny odkupu pohledávky

Kupní cena se vypočítává z nominální hodnoty pohledávek na základě analýzy pohledávky a bonity dlužníka. V zásadě se kupní cena pohybuje v rozmezí 70-85% nominální hodnoty.

Výhody odkupu pohledávky