Vymáhání pohledávek

Vymáhání pohledávek pro klienta vykonáváme na základě mandátní smlouvy za použití § 556 a násl. Obchodního zákoníku.

Řešíme vztah věřitel-dlužník mimosoudní cestou s odborným a profesionálním přístupem. Při tomto řešení vymáhání pohledávek spojeného s fyzickým kontaktem přímo v terénu, současně s využitím našich informací o daném subjektu, dbáme na zachování dobrého jména klienta.

Proč využít našich služeb pro vymáhání pohledávek?